Quinn Pham

Director, Consulting & Client Solutions Quinn takes care of Meiro’s customers by bridging the gap between business, IT, data scientists and implementation team. She also teaches women about all things data as a volunteer with @Shelovesdata.

The solution to a third-party cookie ban

This is part of a three-part blog series that covers all that you need to know about cookies and the third-party cookie ban titled “Cookies 101: Bulletproofing for the 3rd party cookie ban”. In this second part of the series, we have our very own Director, Consulting...

Chuyển đổi kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm với đối tác mới của Meiro, Novo Evolus Software

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi có một đối tác mới – Novo Evolus Software, một công ty khởi nghiệp phần mềm có trụ sở tại Việt Nam.

Novo Evolus Software tập trung vào và hỗ trợ trải nghiệm của khách hàng trong những thách thức kỹ thuật số phức tạp bằng các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo và đổi mới. Họ là những nhà tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số tin tưởng vào cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và sự cộng tác để cung cấp các giải pháp phù hợp nhất và thích ứng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.