Chuyển đổi kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm với đối tác mới của Meiro, Novo Evolus Software

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi có một đối tác mới – Novo Evolus Software, một công ty khởi nghiệp phần mềm có trụ sở tại Việt Nam.

Meiro CDP partner Novo Evulos Vietnam

Novo Evolus Software mang đến sự chuyển đổi kỹ thuật số với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm

Novo Evolus Software tập trung vào và hỗ trợ trải nghiệm của khách hàng trong những thách thức kỹ thuật số phức tạp bằng các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo và đổi mới. Họ là những nhà tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số tin tưởng vào cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và sự cộng tác để cung cấp các giải pháp phù hợp nhất và thích ứng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

Họ là một nhóm các chuyên gia CNTT dày dạn kinh nghiệm trong việc xây dựng Trang web sử dụng CMS, Trang web thương mại điện tử, ứng dụng web tùy chỉnh, tích hợp hệ thống hoặc hệ thống thông tin phức tạp như ERP, Hệ thống quản lý kho hàng hoặc Hệ thống điều phối.

Trụ sở chính và đội ngũ sản xuất của họ có trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam, với các văn phòng tại Mỹ, Pháp và Singapore.

Quan hệ đối tác bền chặt là chìa khóa

Chúng tôi thấy rất nhiều công ty quan tâm đến việc triển khai Meiro CDP để tối đa hóa dữ liệu khách hàng của họ. Tuy nhiên, một số cần hỗ trợ thêm trong việc triển khai nó vào hệ thống martech vốn đã phức tạp và chiến lược kinh doanh hiện tại của họ. Với Novo Evolus Software, các công ty có thể nhận được lời khuyên từ chuyên gia để triển khai & tư vấn và bắt đầu hoạt động với một đường cong học tập ngắn hơn.

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Novo Evolus vì chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ cho phép khách hàng thúc đẩy kết quả tốt hơn từ việc sử dụng tối ưu Nền tảng dữ liệu khách hàng Meiro. Chúng tôi thấy nhiều tổ chức đang chuyển từ mô hình hoạt động lấy sản phẩm sang khách hàng làm trung tâm để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng. Thành công của các dự án chuyển đổi kỹ thuật số nằm ở khả năng điều chỉnh công nghệ với các chiến lược kỹ thuật số mới đã xác định, tái cấu trúc các quy trình, cập nhật kỹ năng của các nhóm và xác định lại các phép đo. Đây là nơi kiến ​​thức chuyên môn của Novo Evolus sẽ giúp thu hẹp khoảng cách ”, Manish Gambir, Giám đốc Giải pháp Kinh doanh và Đối tác Meiro nhấn mạnh.

Bình luận về mối quan hệ hợp tác này, Gavin Floyd, Novo Evolus Software CGO, cho biết: “Chúng tôi thực sự vui mừng vì đã bắt tay vào mối quan hệ hợp tác này với Meiro. Là một công ty công nghệ, chúng tôi khai thác sức mạnh của công nghệ để xây dựng tương lai tốt hơn cho khách hàng của mình, có nghĩa là chúng tôi đang làm việc trên nhiều nền tảng và hệ thống khác nhau. Với 100 API và trình kết nối đã được xây dựng, cho phép chúng tôi cắm vào bất kỳ hệ thống cốt lõi nào, cùng với khả năng triển khai trên đám mây hoặc tại chỗ. Đó là lý do tại sao lựa chọn làm việc với những người tuyệt vời ở Meiro là một điều không cần bàn cãi. Cùng nhau hướng đến một hành trình vinh quang. ”

Với liên minh chiến lược này, chúng tôi có thể tiếp cận công nghệ tuyệt vời và giúp khách hàng đạt được kết quả tiếp thị tốt hơn.


Human-centered digital transformation with Meiro’s new partner, Novo Evolus Software

We are glad to announce we have a new partner on board with us – Novo Evolus Software, a software startup company based in Vietnam.

Meiro CDP partner Novo Evulos Vietnam

Novo Evolus Software delivers digital transformation with a human-centered approach

Novo Evolus Software focuses on and supports customer experience in complex digital challenges with creative and innovative digital solutions. They are digital transformation consultants that believe in a human-centered approach and collaboration to deliver the fittest and adapted solutions to meet business objectives

They are a team of seasoned IT professionals who have experience in building Websites using CMS, Ecommerce Websites, custom web applications, system integrations, or complex information systems such as ERP, Warehouse Management Systems, or Dispatching Systems.

Their HQ and Production team are based in Ho Chi Minh, Vietnam, with offices in the USA, France, and Singapore.

A strong partnership is key

We see a lot of companies are interested in implementing Meiro CDP to maximize their customer data. However, some needed additional support in implementing it into their already complicated martech stack and their existing business strategy. With Novo Evolus Software, companies can get expert advice for implementation & consulting and hit the ground running with a shorter learning curve.

“We are thrilled to partner with Novo Evolus as we believe this partnership will enable clients to drive better results from optimal utilization of the Meiro Customer Data Platform. We see many organizations shifting from product to customer-centric model of operation to optimize the customer experience. The success of digital transformation projects lies in the ability to align technology with defined new digital strategies, restructuring the processes, updating the skillset of the teams, and redefining the measurements. This is where Novo Evolus’s expertise will come in to bridge the gap,” highlighted Manish Gambir, Meiro Partnerships and Business Solutions Manager.

Commenting on this partnership, Gavin Floyd, Novo Evolus Software CGO, said: “We are truly delighted that we have embarked on this partnership with Meiro. As a technology company, we harness the power of technology to build better futures for our clients, which means we are working across a multitude of different platforms and systems. With 100’s of APIs and connectors already built, allowing us to plug into any core system, coupled with the ability to be deployed in the cloud or on-site. That’s why choosing to work with the wonderful folks at Meiro was a no-brainer. Looking forward to a glorious journey together.”

With this strategic alliance, we can make great tech accessible and help clients to achieve better marketing results.

If this article got you thinking, get in touch!

Quinn Pham

Director, Consulting & Client Solutions Quinn takes care of Meiro’s customers by bridging the gap between business, IT, data scientists and implementation team. She also teaches women about all things data as a volunteer with @Shelovesdata.
YOU MIGHT ALSO LIKE:

How can Meiro help boost your business?

Whether you’re looking for operational efficiencies or improved marketing effectiveness through data activation, our customer data platform can help.