3rd party cookie ban is coming! Do you know what will change & what you need to do? Read about it here!

Get news from the world of data, max twice a month. We promise!


M

Meiro blog

Business

Data

Marketing

News

Data news, served hot

Chuyển đổi kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm với đối tác mới của Meiro, Novo Evolus Software

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi có một đối tác mới – Novo Evolus Software, một công ty khởi nghiệp phần mềm có trụ sở tại Việt Nam.

Novo Evolus Software tập trung vào và hỗ trợ trải nghiệm của khách hàng trong những thách thức kỹ thuật số phức tạp bằng các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo và đổi mới. Họ là những nhà tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số tin tưởng vào cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và sự cộng tác để cung cấp các giải pháp phù hợp nhất và thích ứng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

What is a Customer Data Platform (CDP)?

One could say that marketing technology is a world full of alternative facts. Sales decks boasting functionality that the product’s developers often never heard of, not to mention the complexity of the growing tech vendor landscape. No wonder the user get easily confused about what it what, how does one technology category overlap with this one and differs from that one.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner